Garanciális feltételek

Szakál-Met-Al Zrt
Garanciális és jótállási feltételek

 

A Szakál-Met-Al Zrt által kibocsátott számla egyben kötelezően kiállított jótállási jegynek minősül és mint ilyen a vonatkozó jogok érvényesítésének alapja és feltétele.

Garanciális bejelentő nyomtatvány: https://www.szakalmetal.eu/webaruhaz/garancialis-jegyzokonyv

Alapos kifogás esetén az Eladó a PTK. vonatkozó rendelkezései szerint jár el. A jótállás a Vevő törvényből eredő jogait nem érinti.

Szakál-Met-Al Zrt az általa forgalmazott alkatrészre a vásárlástól számított 12 hónap garanciát vállal. Ha a gyártó ettől eltér, akkor az általa vállalt 24 vagy 36 hónap a mérvadó.

A vevő - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szakál-Met-Al Zrt számára a teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

A vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni Szakál-Met-Al Zrt-vel.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vevő igazolja, hogy a terméket a Szakál-Met-Al Zrt adta el. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A termék hibája esetén a vevő - választása szerint - kellékszavatossági helyett termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével jogosultságát elveszti.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vevőnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: − a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy − a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy − a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.
 

Jótállási feltételek:

 

 • A vásárlást eredeti számlával kell igazolni
 • A vásárlásról kiállított számla a jótállást/garanciát érvényesíteni kívánó személy nevére szól
 • Továbbértékesítés esetén az értékesítési számla másolata
 • A beépítés szakszerű és erre jogosult műhelyben történt
 • A beépítés a műhely által kiállított számlával igazolt
 • Garanciális jegyzőkönyv maradéktalan kitöltése (weblapon)
 • Az alkatrész beszereléséhez minden törvényben előírt feltétel adott
 • Jótállási jegy érvényes (Amennyiben a termékhez tartozik)
 • A beépítés a megfelelő gépkocsiba történt,
 • Rendeltetésszerű használat során hibásodott meg az alkatrész,
 • A beszereléstől számított jótállás nem járt le.

 

Okozati Kár esetén a garancia feltételei:

 

A Jótállási feltételekben leírtak mellett minden esetben szakértő felügyelete mellett szétszerelt/kiszerelt alkatrész esetében lehet okozati kárigényt bejelenteni. Amennyiben nem igényel a vélt garanciális alkatrészt kiszerelő szakszerviz szakértőt és nincs jelen a Szakál-Met-Al Zrt megbízottja akkor nem áll módunkban okozati kárt téríteni. Okozati kárigényhez igényelt szakértő költségét a szakszerviz köteles megtéríteni abban az esetben, ha a garanciális igényt szakszerűtlen vagy nem az előírásoknak megfelelő módon szerelték be. Továbbá bármilyen okból elutasított garancia esetén a szakértő költségét a szakszerviz köteles téríteni. A szakértő kirendeléséről a műhelynek kell gondoskodnia. Amennyiben nem áll rendelkezésre szakértő, Szakál-Met-Al Zrt javasol szakértőt, de a szakértő költségeit a szerviznek kell megfizetnie, melyet pozitív elbírálás esetén megtérítünk.

 

Jótállást kizáró okok:

 

 • Versenyszerű használat
 • Szakszerűtlen beszerelés
 • Külső sérülés az alkatrészen
 • Eredeti bizonylatok hiánya
 • Hiányos, szétszerelt alkatrész.


Jótállás formai követelményei:

 

 

 • Eredeti számlával igazolt vásárlás
 • Eredeti számlával igazolt beszerelés.
 • Mérési eredmények (Fék, Lengéscsillapító, elektromos alkatrészeknél diagnosztikai gép printscreen vagy fénykép stb…)
 • Garanciális jegyzőkönyv weblapon kitöltve, alkatrészhez mellékelve

 

 

A garanciális igény elbírálása:
 

A garanciális elbírálásra kijelölt műszaki kolléga a Szakál-Met-Al Zrt Központjában vizsgálja meg a visszaérkezett termékeket. Ennek a bírálatnak terméktől függően minimum 8 munkanap az elbírálási ideje. Gyártó részére továbbküldött és általa bevizsgált garanciális igény esetén ez az idő hosszabb lehet. Az időtartamot az alkatrész márkája és jellege határozza meg.

 

A hibásnak vélt alkatrész jótállási elbírálásának menete:

1. Bejelentési kötelezettség

A vásárló a minőségi kifogását köteles a weblapon elérhető formanyomtatványon bejelenteni. A kitöltött jegyzőkönyvet nyomtatva aláírva kell mellékelni az alkatrészhez. Beszerelési számla csatolása szükséges.

 

2. A sérült gépjármű megbontása

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a beszerelt minőségi kifogás alá vont alkatrészt, a gépjármű esetleges egyéb sérülését, annak megbontása nélküli állapotában ellenőrizzük, vagy harmadik fél megbízásával (független szakértő) ellenőriztessük. Minden más esetben jogosultnak a jótállási jogról történő visszavonhatatlan lemondásának (jogvesztésének) tekinti kötelezett a sérült jármű olyan megbontását, amikor képviselője nincs jelen.

 

3. A vizsgálathoz szükséges

 • vásárlási számla,
 • beszerelési számla,
 • alkatrész

 

4. A hibásnak vélt alkatrész vizsgálata

 • jegyzőkönyv áttanulmányozása.
 • az alkatrész eredetének megvizsgálása,
 • a szerelés körülményeinek (dokumentációk, nyilatkozatok, szakvélemények) tanulmányozása
 • az alkatrész megfelelő gépjárműbe lett beépítve

 

5. Elbírálás, válasz

 • a. a kifogás elutasítása e-mailben, megjelölve az elutasítás indokát.
 • b. a kifogás vitatása, Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálata
 • c. A kifogás elfogadása a jótállási kötelezettség terhére, a kártérítés mértékének meghatározása.

 

6. Jótállási kötelezettség terhére történő csere folyamata elfogadott reklamáció esetén

 • a. kicseréljük az alkatrészt
 • b. visszaadjuk az alkatrész eredeti vételárát jóváíró számla kiállításával egy időben.

 

Egyes termékek bevizsgálása a gyártó által előírt feltételeknek megfelelően a gyártó által kijelölt szakértővel vagy a gyárban történik. Ezen vizsgálatokról minden esetben e-mailben értesítjük ügyfeleinket. Minden esetben tájékoztatást kap az ügyfél amennyiben az alkatrész garanciális elbírálása nem lehetséges.
 

7. Jótállási kötelezettség alá eső minőségi kifogás elutasítását meghatározó okok:

 • a jótállási idő lejárt
 • az alkatrész nem azonosítható,
 • az alkatrészt be- és/vagy kiszerelésekor megsértették,
 • az alkatrészt megbontották,
 • nem a megfelelő gépkocsiba építették be,
 • az alkatrész természetes elhasználódása esetén
 • az alkatrész hiányos

 

8. Téves vásárlás esetén, amikor a kiválasztott alkatrészt hibás meghatározás, vagy mérethiba miatt nem lehet beépíteni, az alábbi esetekben nem tudjuk visszacserélni.

 • az alkatrész nem azonosítható,
 • az alkatrészt be- és/vagy kiszerelésekor megsértették,
 • átadáskori állapotát megváltoztatták (befestették)

A garanciális/jótállási igény elbírálás eredménye:

1. A garanciális igény jogos.
a. Cserealkatrész biztosítása ugyanattól a gyártótól
b. Az alkatrész ellenértékének kifizetése

2. A garanciális igény elutasítása.
a. Az alkatrész visszaküldése a vásárlónak
Elutasítás indoklása, jegyzőkönyv csatolása

3. Az elutasított garanciális igény vitatása vásárló részéről.
a. Az elutasított garanciális igény vitatására akkor van lehetőség, ha a garanciális igény nem formai okokból lett elutasítva.
b. A gyártó vagy a külső független szakértő által elutasított garancia felülvizsgálatára nincs lehetőség.
c. Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat amennyiben kéri a garanciális bírálat felülvizsgálatát. Ebben az esetben külön jelöléssel kell ellátni az alkatrészt melyet a forgalmazó és a vásárló is tudomásul vesz.

Karosszéria alkatrészek esetén javasoljuk a fényezés előtti méretpróbát!
Elutasított garanciális igény esetén minden felmerülő költség, mely az elbírálás során kifizetésre került az ügyfelet terheli. Például: Külső szakértői díj, bevizsgálási díj, stb.

 

Karosszéria jótállás és garancia


Karosszéria alkatrészek esetén a reklamációhoz minden esetben szükséges fényképet csatolni az adott problémáról az autóra való helyezéssel együtt. Az Ügyfél köteles az alkatrészek kézhezvételénél azonnal ellenőrizni a termék állapotát, esetleges sérülés esetén azonnal jelezni azt a vásárlás helyén vagy futárnak, a nála lévő jegyzőkönyv alapján.

 

Elektronikus alkatrészekre jótállás és garancia
 

Elektronikus alkatrészek esetén szükséges a diagnosztikai gép által kijelzett hibakód fényképe

 

Turbó jótállás és garancia

 

A turbó olajozó csövének cseréje feltétele a garanciális elbírálásnak. Ezt számlával kérjük igazolni.

 

Lengéscsillapító jótállás és garancia

 

 • a króm-szár bármilyen sérülése azonnali garancia vesztést okoz
 • padi mérés dokumentum csatolása


Jótállás motorikus alkatrészekre


Együtt kopó alkatrészekre csak az alkatrészek együttes cseréjekor vállalunk garanciát.

 

 • Dugattyú - gyűrűgarnitúra - hengerpersely (hengerhüvely esetén javítás)
 • csapszeg - csapszegpersely.
 • Szelep – szelepvezető.
 • Főtengely csapágy – új főtengely (köszörült)

 

Klímakompresszor garanciális feltételek:

Ne szerelje be addig az új klímakompresszort amíg meg nem bizonyosodott arról, hogy a klímarendszer egyéb komponensei megfelelően működnek és az eredeti kompresszor tönkremenetelének oka meg nem lett szüntetve!
A klímarendszer hibás komponensei az új kompresszor idő előtti tönkremenetelét okozhatják!


Az új klíma kompresszor cserével párhuzamosan

 • cserélni kell a szárító patront
 • cserélni kell a tágulási szelepet
 • a klíma-rendszert át kell öblíteni (öblítés előtt kösse ki a kompresszort, tágulási szelepet és a szárító patront!

 

Garanciális esetben a reklamáció benyújtásakor mellékelni kell:

 • beszerelési számla (tartalmaznia kell a klímarendszer öblítését is!)
 • alkatrész számla (szárító patron, tágulási szelep, kompresszor olaj, hűtőközeg)
 • Fontos, hogy a maradvány olajat ne távolítsák el !
 • Fontos, hogy a klímacső csatlakozókat le kell dugaszolni!
 • F gáz képesítési igazolás
 •  fentiek hiányában a garanciális igény elutasításra kerül!

 

Klímakompresszor garanciális feltételei Klímakompresszor garanciális feltételei 2/2